Om mig

Född i Stockholm 1971. Parallellt med studier i bl. a. filosofi och idéhistoria började jag publicera mig i mitten av 90-talet, först i Bo Cavefors Svarta Fanor, sedan i flera tidningar, som SvD och Finanstidningen. 1999 startade jag tillsammans med Per-Olof Bolander Samtidsmagasinet Salt. Tidskriften bröt mot de många oskrivna reglerna i den svenska låtsas-debatten och sannolikt har ingen svensk publikation fått så mycket uppmärksamhet, blivit så angripen på ledar- och kultursidor under sitt första år. Det var innan alternativ media som vi känner den idag existerade.
Bannlyst från offentligheten, och under lång tid utomlands, har jag fortsatt varit engagerad, skrivit och talat i olika sammanhang och de senaste åtta åren också varit flitig poddare. Här kommer jag att publicera texter av olika slag, i olika format: kommentarer, krönikor, recensioner och översättningar.

Välkommen!

Utöver att ofta ligga femton till tjugo år före de flesta andra kritiker av mainstream i analys, kritik och slutsats kring västvärldens position i spiralen nedåt och de bakomliggande orsakerna, kännetecknas Jonas De Geers politiska linje av något så ovanligt som konsekvens och integritet. Det chosefria anslaget och de koncisa skildringarna ramas in av ett språk som är präglat av härlig sarkasm och ögonöppnande träffsäkerhet. Just i tider av fullständig urvattning och mediokritet är vi många som hoppas på ett nytt salt i debatten och ytterligare ett exempel på att pennan är mäktigare än svärdet.

Erik Berglund

Jonas De Geer är inte bara en skicklig skribent, han är också en av de tidigaste tongivande nationella opinionsbildarna i Sverige, som agerade isbrytare i vår tids viktigaste frågor med Samtidsmagasinet Salt. Jonas är en av få profiler från 90-talet som lyckats hålla sig aktiv och relevant än idag.

Daniel Friberg

I egenskap av att vara en av de främsta veteranerna i den nationella rörelsen i Sverige är Jonas De Geer förstås också en av de främsta inspirationerna till mitt eget – och många andras – engagemang. Man får vara tacksam över att det finns män som De Geer som alltid stått upp för det han anser är rätt, även de mest obekväma av sanningar, oavsett om dessa har varit obekväma för samhället eller till och med för andra nationella.

Simon Holmqvist

Jonas De Geer tillhör en skara män som i över 20 års tid tagit bladet från munnen och varnat för samhällsutvecklingen och vägrat att backa från sina övertygelser. Trots hot och repressalier har han fortsatt att arbeta för det svenska folkets väl. Jag ser fram emot att ta del av fler analyser, kåserier och käftsmällar när han nu återigen arbetar på sin egna plattform.

Stefan Jacobsson

En av mina första intellektuella förebilder. Minns det som igår när jag som tonåring brukade åka in till Stockholm för att köpa magasinet Salt, och jag har inte slutat läsa honom sen dess.

Jonas Nilsson